Tel. 603 538 752

Události

Jsem ráda, že mám několikrát do roka příležitost setkávat se s dětmi v Evropském výtvarném centru pro postižené děti Sněženka ve Smržovce v půvabném údolí Jizerských hor. Jezdí sem nejen postižené děti, ale i děti z dětských domovů a diagnostických ústavů.

Život postižených dětí bude vždy provázen různými omezeními, nikdy nebudou moci svých cílů dosáhnout bez vnější pomoci. Nemají pokaždé možnost zabývat se činností, která by je zcela uspokojovala a o kterou by veřejnost projevovala výraznější zájem. Přitom je pro jejich vývoj důležité, aby dosahovaly hmatatelných výsledků, které by se objevovaly na výstavách, ve sdělovacích prostředcích, v tvorbě kalendářů a jinde. Kdo z nich pozná v dětství smysluplnou práci, úspěch, uznání a dobrý pocit z vykonaného díla, bude k obdobným prožitkům směřovat vlastním přičiněním i později a postaví se aktivně k životu, což je nezbytným předpokladem pro pozdější samostatnost.
Pro takové děti nemá naše společnost vždy pochopení, nerozumí plně obtížnosti jejich života a nemá je obvykle za rovnocenné partnery. Mnozí přispějí těmto dětem jen tehdy, když se to společensky hodí a sluší, nebo se tím vykupují sami před sebou. Ve skutečnosti však nechtějí být osudem postižených obtěžováni.
Tato problematika není v České republice obecně známa a někteří lidé k ní zaujímají vyhýbavý postoj. Je to logický výsledek vývoje v minulé době, kdy v naší republice byly tyto děti odsouvány do ústraní.
Lubomír Vejražka
obrázek ze Sněženky obrázek ze Sněženky obrázek ze Sněženky obrázek ze Sněženky

Přidáno 9.11.2004

© DALIN Praha s.r.o., tel.: 603 538 752, +420 274 860 304
sídlo (poštovní adresa): Rezlerova 281, 10900 Praha 10      prodejna: Bořivojova 73, Praha 3
Přístupů: 10236222     e-mail: linhartova@dalin-praha.cz      webdesign: palin8@post.cz
Další položky menu Události