Tel. 00420 603 538 752

Udalosti

Som rada, že mám niekoľkokrát do roka príležitosť stretávať sa s deťmi v Európskom výtvarnom centre pre postihnutých detí Sněženka v Smržovke v pôvabnej doline Jizerských hôr. Chodia tu nielen postihnuté deti, ale aj deti z detských domovov a diagnostických ústavov.

Život postihnutých detí bude vždy sprevádzaný rôznymi obmedzeniami, nikdy nebudú môcť svojich cieľov dosiahnúť bez vonkajšej pomoci. Nemajú zakaždým možnosť zaoberať sa činnosťou, ktorá by ich úplne uspokojovala a o ktorú by verejnosť prejavovala výraznejší záujem. Pritom je pre ich vývoj dôležité, aby dosahovali hmatateľných výsledkov, ktoré by sa objavovali na výstavách, v oznamovacích prostriedkoch, v tvorbe kalendárov a inde. Kto z nich pozná v detstve zmysluplnú prácu, úspech, uznanie a dobrý pocit z vykonaného diela, bude k obdobným prežitkom smerovať vlastným úsilím aj neskôr a postaví sa aktívne k životu, čo je nepostrádateľným predpokladom pre neskoršiu samostatnosť.
Pre tieto deti nemá naša spoločnosť vždy pochopenie, nerozumie obťažnosti ich života a nemá ich zvyčajne za rovnocenných partnerov. Mnohí prispejú týmto deťom len vtedy, keď sa to spoločensky patrí, alebo sa tým vykupujú sami pred sebou. V skutočnosti však nechcú byť osudom postihnutých obťažovaní.
Táto problematika nie je v Českej republike všeobecne známa a niektorí ludia k nej zaujímajú vyhýbavý postoj. Je to logický výsledok vývoja v minulej dobe, kedy v našej republike boli tieto deti odsunované do ústrania.
Lubomír Vejražka
obrázok zo Sněženky obrázok zo Sněženky obrázok zo Sněženky obrázok zo Sněženky

Pridané 9.11.2004

© DALIN Praha s.r.o., tel.: 603 538 752, +420 274 860 304
sídlo (pošt. adresa): Rezlerova 281, 10900 Praha 10      predajňa: Bořivojova 73, Praha 3
Prístupov: 10095957     e-mail: linhartova@dalin-praha.cz      webdesign: palin8@post.cz
Ďalšie položky menu Udalosti