Tel. 603 538 752

Události

sobotu 13. června 2009 se v rámci pelhřimovského festivalu Pelhřimov - město rekordů dva týmy z České republiky již podruhé zúčastnily světové soutěže Back to Back Challenge (Ze zad na záda), pořádané od roku 1992.
Historie soutěže

Naše týmy se dosaženým časem letos umístily na 6. a 8. místě na světě z celkového počtu 14 zúčastněných družstev, a zároveň to bylo v tomto roce opět 1. a 2. místo v Evropě!
Výsledky Mezinárodní soutěže Back to Back Challenge 2009 [PDF - 37,1 kB]

Tým č.1 ve složení Antonín Zeman - střihač, Jana Kiedroňová, Daniela Linhartová, Alena Rádlová, Ines Šťovíčková, Jana Stupková, Anna Tůmová a Marie Zemanová dosáhl času 7 hodin, 34 minut a 15 sekund.
Tým č.2 ve složení Milan Slunečko - střihač, Pavel Klevcov, Jitka Knězů, Daniela Linhartová ml., Miroslava Marešová, Jana Stupková ml., Eva Uxová a Iveta Zastoupilová získal čas 8 hodin, 32 minut a 40 sekund.
Oba týmy se ve srovnání s minulým rokem zlepšily o více než hodinu a jejich členové mohou být na svůj letošní výkon náležitě hrdí.
O co v této soutěži jde? Každý tým se skládá z jednoho střihače a sedmi přadlen - pletařek a jeho úkolem je v co nejkratším čase ostříhat ovečku, surovou vlnu spříst a uplést z ní svetr podle přesně stanoveného vzoru, to vše během jediného dne a bez pomoci elektrického náčiní. Stříhá se tedy ručními nůžkami, přede na klasických kolovrátcích a plete na jehlicích.
Až dosud se této výzvy účastnily týmy z řady zemí (Austrálie, Skotsko, Kanada, Japonsko, USA, Nový Zéland), naše týmy jsou první v České republice a současně první z kontinentální Evropy.
Nejlepší zatím dosažený světový čas v této soutěži je neuvěřitelných méně než pět hodin (pětihodinová bariéra byla prolomena australským týmem Merriwa v roce 2004), běžně dosahované časy jsou kolem 8 - 13 hodin.
Atmosféra soutěže v Pelhřimově byla úžasná a naše poděkování patří již tradičně Svazu chovatelů ovcí a koz v ČR, agentuře Dobrý den, pořádající Den rekordů, Pavlu Machovi za neostříhané ovečky a za občerstvení a jídlo v průběhu soutěže, samozřejmě všem soutěžícím a všem, kdo se na akci nějakým způsobem podíleli.
Také bychom rádi poděkovali všem, kdo přispěli finančním darem na podporu Ligy proti rakovině (Na místě se vybralo 3150,- Kč). Sbírka pro tento účel není ukončená a Vaše příspěvky na účet číslo 229756156/0300 budou použity na dobrou věc.
Sbírka je povolena Rozhodnutím odboru daní, poplatků a cen Magistrátu hlavního města Prahy ze dne 19.5.2009 pod č.j. S-MHMP/415051/2009

Ze zad na záda Pelhřimov Ze zad na záda Pelhřimov Ze zad na záda Pelhřimov Ze zad na záda Pelhřimov Ze zad na záda Pelhřimov Ze zad na záda Pelhřimov Ze zad na záda Pelhřimov Ze zad na záda Pelhřimov Ze zad na záda Pelhřimov Ze zad na záda Pelhřimov Ze zad na záda Pelhřimov Ze zad na záda Pelhřimov Ze zad na záda Pelhřimov Ze zad na záda Pelhřimov Ze zad na záda Pelhřimov Ze zad na záda Pelhřimov Ze zad na záda Pelhřimov Ze zad na záda Pelhřimov Ze zad na záda Pelhřimov Ze zad na záda Pelhřimov Ze zad na záda Pelhřimov Ze zad na záda Pelhřimov Ze zad na záda Pelhřimov Ze zad na záda Pelhřimov Ze zad na záda Pelhřimov Ze zad na záda Pelhřimov Ze zad na záda Pelhřimov Ze zad na záda Pelhřimov Ze zad na záda Pelhřimov Ze zad na záda Pelhřimov Ze zad na záda Pelhřimov Ze zad na záda Pelhřimov Ze zad na záda Pelhřimov Ze zad na záda Pelhřimov Ze zad na záda Pelhřimov Ze zad na záda Pelhřimov Ze zad na záda Pelhřimov Ze zad na záda Pelhřimov Ze zad na záda Pelhřimov Ze zad na záda Pelhřimov Ze zad na záda Pelhřimov Ze zad na záda Pelhřimov Ze zad na záda Pelhřimov Ze zad na záda Pelhřimov Ze zad na záda Pelhřimov Ze zad na záda Pelhřimov Ze zad na záda Pelhřimov Ze zad na záda Pelhřimov Ze zad na záda Pelhřimov Ze zad na záda Pelhřimov Ze zad na záda Pelhřimov Ze zad na záda Pelhřimov Ze zad na záda Pelhřimov Ze zad na záda Pelhřimov Ze zad na záda Pelhřimov Ze zad na záda Pelhřimov Ze zad na záda Pelhřimov Ze zad na záda Pelhřimov Ze zad na záda Pelhřimov Ze zad na záda Pelhřimov Ze zad na záda Pelhřimov Ze zad na záda Pelhřimov Ze zad na záda Pelhřimov Ze zad na záda Pelhřimov Ze zad na záda Pelhřimov Ze zad na záda Pelhřimov Ze zad na záda Pelhřimov Ze zad na záda Pelhřimov Ze zad na záda Pelhřimov Ze zad na záda Pelhřimov Ze zad na záda Pelhřimov Ze zad na záda Pelhřimov Ze zad na záda Pelhřimov Ze zad na záda Pelhřimov Ze zad na záda Pelhřimov Ze zad na záda Pelhřimov Ze zad na záda Pelhřimov Ze zad na záda Pelhřimov Ze zad na záda Pelhřimov Ze zad na záda Pelhřimov Ze zad na záda Pelhřimov Ze zad na záda Pelhřimov Ze zad na záda Pelhřimov Ze zad na záda Pelhřimov Ze zad na záda Pelhřimov Ze zad na záda Pelhřimov Ze zad na záda Pelhřimov Ze zad na záda Pelhřimov Ze zad na záda Pelhřimov Ze zad na záda Pelhřimov Ze zad na záda Pelhřimov Ze zad na záda Pelhřimov Ze zad na záda Pelhřimov Ze zad na záda Pelhřimov Ze zad na záda Pelhřimov Ze zad na záda Pelhřimov Ze zad na záda Pelhřimov Ze zad na záda Pelhřimov Ze zad na záda Pelhřimov Ze zad na záda Pelhřimov z galavečera na pelhřimovském náměstí

Přidáno 15.6.2009

© DALIN Praha s.r.o., tel.: 603 538 752, +420 274 860 304
sídlo (poštovní adresa): Rezlerova 281, 10900 Praha 10      prodejna: Bořivojova 73, Praha 3
Přístupů: 10429674     e-mail: linhartova@dalin-praha.cz      webdesign: palin8@post.cz
Další položky menu Události