Tel. 604 727 403
603 538 752

Události

sobotu 12. června 2010 se v rámci pelhřimovského festivalu Pelhřimov - město rekordů dva týmy z České republiky již potřetí zúčastnily světové soutěže Back to Back Challenge (Ze zad na záda), pořádané od roku 1992.
Historie soutěže

Naše týmy se dosaženým časem letos umístily na 2. a 6. místě na světě z celkového počtu 13 zúčastněných družstev, a zároveň to bylo v tomto roce opět 1. a 2. místo v Evropě!
Výsledky Mezinárodní soutěže Back to Back Challenge 2010 [PDF - 34,0 kB]

Tým č.1 ve složení Karel Švarc - střihač, Tereza Havrdová, Jana Kiedroňová, Daniela Linhartová, Alena Rádlová, Ines Šťovíčková, Jana Stupková a Anna Tůmová dosáhl času 6 hodin, 52 minut a 10 sekund.
Tým č.2 ve složení Milan Slunečko - střihač, Pavel Klevcov, Jitka Knězů, Daniela Linhartová ml., Miroslava Marešová, Jana Stupková ml., Eva Uxová a Iveta Zastoupilová získal čas 7 hodin, 44 minut a 13 sekund.
Oba týmy se ve srovnání s minulým rokem zlepšily a jejich členové mohou být na svůj letošní výkon opět náležitě hrdí.
O co v této soutěži jde? Každý tým se skládá z jednoho střihače a sedmi přadlen - pletařek a jeho úkolem je v co nejkratším čase ostříhat ovečku, surovou vlnu spříst a uplést z ní svetr podle přesně stanoveného vzoru, to vše během jediného dne a bez pomoci elektrického náčiní. Stříhá se tedy ručními nůžkami, přede na klasických kolovrátcích a plete na jehlicích.
Až dosud se této výzvy účastnily týmy z řady zemí (Austrálie, Skotsko, Kanada, Japonsko, USA, Nový Zéland, Jižní Afrika), naše týmy jsou první v České republice a současně první z kontinentální Evropy.
Nejlepší zatím dosažený světový čas v této soutěži je neuvěřitelných méně než pět hodin (pětihodinová bariéra byla prolomena australským týmem Merriwa v roce 2004), běžně dosahované časy jsou kolem 8 - 13 hodin.
Atmosféra soutěže v Pelhřimově byla opět úžasná a naše poděkování patří již tradičně Svazu chovatelů ovcí a koz v ČR, agentuře Dobrý den, pořádající Den rekordů, Marku Machovi za neostříhané ovečky a samozřejmě všem soutěžícím a všem, kdo se na akci nějakým způsobem podíleli.
Rádi bychom poděkovali všem, kdo přispěli finančním darem na podporu Ligy proti rakovině (Na místě se vybralo 885,- Kč). Sbírka pro tento účel není ukončená a Vaše příspěvky na účet číslo 229756156/0300 budou použity na dobrou věc.
Sbírka je povolena Rozhodnutím odboru daní, poplatků a cen Magistrátu hlavního města Prahy ze dne 19.5.2009 pod č.j. S-MHMP/415051/2009


Přidáno 20.6.2010

© DALIN Praha s.r.o., tel.: 604 727 403, 603 538 752, +420 274 860 304
sídlo (poštovní adresa): Rezlerova 281, 10900 Praha 10      prodejna: Bořivojova 73, Praha 3
Přístupů: 6991618     e-mail: linhartova@dalin-praha.cz      webdesign: plinhart@dkm.cz
Další položky menu Události