Tel. 00420 603 538 752

Udalosti

O víkendu 17.- 18.augusta 2013 usporiadal Zväz chovateľov oviec a kôz v ČR slávnosti Ovenálie 2013, už tradične na Zlobici u Brna.
Program bol ako vždy pestrý, okrem výstavy oviec a kôz, ukážok pasenia ovčiackym psom a spracovania vlny (česanie, pradenie a tkanie, plstenie ihlou), sa konali tradičné súťaže v jedení bryndzových halušiek, varenie kotlíkového guláša, beh s hnojom, hod čižmou na cieľ). Na tohtoročných Ovenáliach sa konala aj súťaž v pradení. Vlnu do súťaže venovala firma DALIN Praha s.r.o., ceny do súťaže venovali Renata Holková a Daniela Linhartová.
Strihanie oviec predvádzala aj Eva Uxová, ktorá sa s rovnakou zručnosťou zúčastnila aj súťaže v pradení.
Ďakujeme Zväzu chovateľov oviec a kôz v ČR a všetkým účastníkom za milé stretnutie.

Ovenálie 2013 Ovenálie 2013 Ovenálie 2013 Ovenálie 2013 Ovenálie 2013 Ovenálie 2013 Ovenálie 2013 Ovenálie 2013 Ovenálie 2013 Ovenálie 2013 Ovenálie 2013 Ovenálie 2013 Ovenálie 2013 Ovenálie 2013 Ovenálie 2013 Ovenálie 2013 Ovenálie 2013 Ovenálie 2013 Ovenálie 2013 Ovenálie 2013 Ovenálie 2013 Ovenálie 2013 Ovenálie 2013 Ovenálie 2013 Ovenálie 2013 Ovenálie 2013 Ovenálie 2013 Ovenálie 2013 Ovenálie 2013 Ovenálie 2013 Ovenálie 2013 Ovenálie 2013 Ovenálie 2013 Ovenálie 2013 Ovenálie 2013 Ovenálie 2013 Ovenálie 2013 Ovenálie 2013 Ovenálie 2013 Ovenálie 2013 Ovenálie 2013 Ovenálie 2013

Výsledky súťaže v pradení:
Cieľom súťažiacich bolo dosiahnuť čo najdlhšieho vlákna z obmedzeného množstva vlny (20g strojového česanca) v časovom limite 20 minút.
Sobota
Meno dĺžka
vlákna [m]
1. Renata Holková 91
2. Daniela Linhartová ml. 79
3. Daniela Linhartová 66
4. Lenka Koždoňová 63
5. Eva Uxová 58
6. Pavla Trojanová 51
7. Dita Šmídová-Hejníková 38
8. Veronika Rybníčková 33
Nedeľa
Meno dĺžka
vlákna [m]
1. Renata Holková 74
1. Eva Uxová 74
2. Daniela Linhartová ml. 70
2. Daniela Linhartová 70
3. Lenka Koždoňová 68,5
4. Pavla Trojanová 52
5. Martin Šmída 17
Sobota
Meno dĺžka
vlákna [m]
1. Renata Holková 91
2. Daniela Linhartová ml. 79
3. Daniela Linhartová 66
4. Lenka Koždoňová 63
5. Eva Uxová 58
6. Pavla Trojanová 51
7. Dita Šmídová-Hejníková 38
8. Veronika Rybníčková 33
Nedeľa
Meno dĺžka
vlákna [m]
1. Renata Holková 74
1. Eva Uxová 74
2. Daniela Linhartová ml. 70
2. Daniela Linhartová 70
3. Lenka Koždoňová 68,5
4. Pavla Trojanová 52
5. Martin Šmída 17

Pridané 20.8.2013

© DALIN Praha s.r.o., tel.: 603 538 752, +420 274 860 304
sídlo (pošt. adresa): Rezlerova 281, 10900 Praha 10      predajňa: Bořivojova 73, Praha 3
Prístupov: 9807497     e-mail: linhartova@dalin-praha.cz      webdesign: palin8@post.cz
Ďalšie položky menu Udalosti