Tel. 00420 603 538 752

Kurzy

Spolkový domSpolkovom dome súrodencov Roškotových vo Vlašimi sa v dňoch 25.- 28.5.2006 konal Kurz tkania a pradenia pre záujemcov vo veku 12 - 30 rokov. Menom všetkých zúčastnených by som rada poďakovala pani Bc. Renate Knotkovej za jeho usporiadanie a prácu spojenú s tým, aby ho účastníci mali hradený z prostriedkov Európskej Únie.
z kurzu vo Vlašimi z kurzu vo Vlašimi z kurzu vo Vlašimi z kurzu vo Vlašimi z kurzu vo Vlašimi z kurzu vo Vlašimi z kurzu vo Vlašimi z kurzu vo Vlašimi z kurzu vo Vlašimi z kurzu vo Vlašimi z kurzu vo Vlašimi z kurzu vo Vlašimi z kurzu vo Vlašimi z kurzu vo Vlašimi

Pridané 5.6.2006

© DALIN Praha s.r.o., tel.: 603 538 752, +420 274 860 304
sídlo (pošt. adresa): Rezlerova 281, 10900 Praha 10      predajňa: Bořivojova 73, Praha 3
Prístupov: 9623764     e-mail: linhartova@dalin-praha.cz      webdesign: palin8@post.cz
Ďalšie položky menu Kurzy